Tuesday, April 19, 2011

bahagia itukebahagiaan adalah untuk mereka yang menangis, mereka yang disakiti, mereka yang telah mencari dan mereka yang telah mencuba kerana merekalah yang menghargai betapa oentingnya orang yang telah menyentuh kehidupan mereka...~


No comments:

Post a Comment